• 25 huhtikuun, 2023

Koulu löi oppilaille tiukat rajoitukset puhelimen käyttöön, ja nuorten reaktio yllätti opettajatItähelsinkiläisessä Myllypuron peruskoulussa on päätetty rajoittaa oppilaiden häiritsevää puhelimen käyttöä.

Virka-apulaisrehtori Tarja Alamäki kertoo, että puhelinten käyttöön alettiin puuttua koronapandemian aikana, kun etäopetusjaksot näyttivät pahentaneen niin sanottua kännykkäriippuvuutta.

Opetushallituksen mukaan puhelimen tuomista kouluun ei voi nykyisen lain mukaan oppilailta kieltää, mutta käyttöä saa rajoittaa opetuksen aikana.

Virka-apulaisrehtori Alamäki sanoo, että Myllypuron peruskoulussa on sovittu, että puhelin ei saa olla oppitunneilla esillä, ellei sitä käytetä opetustarkoitukseen.

– Opettaja voi pyytää ottamaan puhelimet esille, jos niitä käytetään esimerkiksi tiedonhakuun.

Rajoituksilla pyritään turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppimisrauha koulussa.

Alamäki toteaa, että innokas kännyköiden tuijottelu on johtanut myös siihen, että välitunneilla on haluttu leikkimisen ja liikkumisen sijaan pelata puhelimilla.

Hän kertoo, että toistuvasta sääntöjen rikkomisesta on seurannut rehtorin puhuttelu.

– Näissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että nuoret tiedostavat itse kännykän väärinkäytettynä heikentävän tarkkaavaisuutta koulussa.

Puhelimen käytön rajoittamista koskeva palaute on ollut pääosin positiivista sekä oppilaiden vanhemmilta että oppilailta itseltään.

– Joissakin vanhemmilta tulleissa viesteissä on todettu, että hyvä, että linja on kiristynyt.

Alamäki sanoo, että oppilaatkaan eivät ole suuremmin rajoituksia vastaan pullikoineet.

Kansalaisaloite ajaa tiukempaa linjaa

Lasten puhelinten käyttö koulussa on herättänyt ajoittain vilkasta keskustelua.

Asiasta tehty kansalaisaloite ajaa nykyistä tiukempaa linjaa. Aloitteessa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä, minkä seurauksena peruskouluissa oppilaiden puhelimet pidettäisiin suljettuina sekä oppituntien että välituntien aikana, poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Kansalaisaloitteen tarkoittama poikkeustilanne olisi esimerkiksi tilanne, jossa opetuksessa tarvitaan puhelimen käyttöä tai oppilaalla on tarve saada yhteys esimerkiksi vanhempaansa.

Opetushallituksen opetusneuvos, juristi Laura Francke pitää keskustelua toimivista pelisäännöistä tarpeellisena. Hän korostaa työrauhan merkitystä kouluissa.

Francken mukaan puhelimen käyttöä koskevat käytännöt vaihtelevat koulujen välillä. Kouluilla on nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus kieltää kännyköiden käyttö oppituntien aikana.

– Koulu voi itse päättää, että järjestyssäännöissä kielletään kännykän käyttö oppitunneilla, Francke sanoo.

Hän toteaa, että koulu ei voi nykyisen lain mukaan kieltää oppilailta puhelimen käyttöä koko koulupäivän osalta tai kännykän tuomista kouluun.

– Jos kännyköiden käyttö halutaan kieltää koko koulupäivän ajalta eli myös kokonaan välituntien aikana tai määrätä, että puhelimet pidetään koulupäivän ajan jossakin tietyssä paikassa, kuten kännykkäparkissa, siihen tarvittaisiin kansalaisaloitteen ajama lainsäädännön muutos.

Ranskassa kännyköiden täyskielto kouluissa tuli voimaan vuonna 2018. Maassa lakia on myös kritisoitu, koska sitä on muun muassa vaikea valvoa, jos oppilaat piilottavat puhelimensa.

Myllypuron peruskoulun virka-apulaisrehtori Tarja Alamäki sanoo, että täyskiellolla on varmasti omat ongelmansa. Hän muistuttaa, että älypuhelimet ovat osa nykypäivän yhteiskuntaa.

Alamäen mielestä oikein käytettyinä puhelimet ovat paikkansa ansainneet.

– Lasten keskittyminen, liikunnallisuus ja sosiaalinen yhdessäolo eivät saa puhelimien vuoksi kärsiä.

Opetusneuvos: Puhelimen käyttö syytä pitää kurissa vapaa-ajallakin

Opetusneuvos Laura Francken mielestä mahdollisesta lakimuutoksen tarpeesta voisi olla hyvä keskustella pian alkavissa hallitusneuvotteluissa.

Lainsäädännöstä ja sen muutoksista päättää Suomessa eduskunta.

– Tämä olisi tärkeä ja ajankohtainen asia, Francke sanoo.

Hänen mukaansa Opetushallitus tarjoaa mielellään asiantuntijoiden tietotaitoa. Nämä voisivat avata poliittisille päättäjille mahdollisen lakimuutoksen etuja ja haittoja.

Myllypuron peruskoulun virka-apulaisrehtori Tarja Alamäen tavoin Francke korostaa, että puhelimen sujuva käyttö on tärkeä nykypäivän taito.

– On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat näitäkin taitoja koulussa tasapuolisesti harjoitella, mutta kuitenkin niin, että samalla pystyttäisiin haitallinen käyttö kouluissa rajoittamaan.

Francke muistuttaa, että puhelimen käyttö olisi syytä pitää kurissa myös vapaa-aikana.

– Opetusalan ammattilaiset voivat vaikuttaa oppimisrauhaan kouluissa, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota lasten puhelimen käyttöön myös vapaa-aikana. On tärkeää, että vanhemmilla on mahdollisuus saada opastusta, miten lapsen hyvää puhelimen käyttöä voi tukea ja estää haitallista käyttöä.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 26. huhtikuuta kello 23:een asti.Source link

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *