• 20 heinäkuun, 2023

Avin virkamies laski käsin tuulivoimalahankkeet ja hämmästyi – Ylä-Savoon ja lähialueelle on tulossa toistatuhatta tuulivoimalaa


Ylä-Savoon ja maakuntarajan molemmille puolille Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Keski-Suomen puolelle voi nousta yli 1400 tuulivoimalaa, jos hankkeet toteutuvat suunnitellusti. Avi toivoo tuulivoimalle yhteisarviointia.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä pohtii Ylä-Savon tuulivoimahankkeita.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä kiinnostui tuulivoimalahankkeista, kun pöydälle alkoi kasaantua lausuntopyyntöjä harvinaisen paljon.

Kattavaa kokonaiskuvaa tuulivoimarakentamisen määristä ja alueista ei kuitenkaan löytynyt mistään.

Lopulta Hölttä päätti poimia tiedot lausuntoaineistoista käsin ja laskea ne yhteen. Lopputulos yllätti viraston: yksittäisen kansalaisen elinympäristöön, noin 30–35 kilometrin säteelle voi asuinpaikasta riippuen nousta jopa yli 700 voimalaa.

Se on paljon.

– Kyllä se yllätti meidätkin. Me lähdimme tekemään tiedonhakua sen pohjalta, mitä ensimmäiset lausuntoaineistot meille toi, ja sitten karttatarkastelun ja liitännäishanketietojen pohjalta tämänhetkinen tilannekuva on meille rakentunut, Lari Hölttä kertoo.

Karttakuva Itä-Suomen tuulivoimahankkeista. Kartassa Ylä-Savon aluetta.

Tuulivoimahankeisiin varatut alueet on merkitty tummalla värillä. Ympyrän sisälle on suunniteltu yli 1400 tuulivoimalaa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle, Lari Hölttä Itä-Suomen aluehallintovirasto

Yli 1400 tuulivoimalaa

Mikäli hankkeet toteutuvat suunnitellusti, Ylä-Savossa saadaan tottua tuulivoimaloiden kyllästämään maisemaan hyvin laajasti.

– Näissä hankkeissa, joissa on ilmoitettu tuulivoimayksiköiden määrä, puhutaan sellaisesta 1300–1400 tuulivoimalasta. Tämäkin arvio voi olla alimitoitettu, Lari Hölttä sanoo.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä osoittaa sormella tuulivoimahankekarttaa.

Itä-Suomen Avin ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä hämmästyi, kuinka paljon tuulivoimaa ollaan rakentamassa maakuntarajan molemmin puolin. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Kunnille ja osalle maanomistajista tuulivoima toisi todella ison potin vero- ja vuokratuloja, mutta se voi myös aiheuttaa erilaisia haittoja paikallisille ihmisille.

– Tätä pitäisi tutkia enemmän, Hölttä sanoo.

500 tuulivoimalaa joka vuosi lisää

Suomeen rakennetaan ennätyksellisen paljon tuulivoimaa lähivuosien aikana. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joista viime vuonna rakennettiin lähes kolmasosa, yhteensä 437 voimalaa.

Yhdistys arvioi, että tuulivoiman lisärakentamisen tahti on lähivuosina noin 500 voimalaa vuodessa.

Suomen tuulivoimahankkeet ovat sijoittuneet pääsääntöisesti Länsi- ja Sisä-Suomen kuntiin, rannikolle ja alavalle pohjanmaalle, mutta osansa voimaloista on nyt saamassa myös Itä-Suomi.

Miehet rakentavat tuulivoimalan perustuksen raudoitusta.

Pieksämäen Niinimäelle valmistuu itäisen Suomen toistaiseksi suurin tuulivoimapuisto vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuulivoimaloita tulee 22. Kuva: Sari Ursin / Yle

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheessa on osoitettu 22 tuulivoima-aluetta. Näille on maakuntaliiton mukaan toteutettavissa teoreettisesti noin 300 tuulivoimalaa.

Se kuitenkaan ei ota huomioon, kuinka paljon heti maakuntarajan toiselle puolelle rakennetaan.

– Kokonaiskuva ei näyttäisi olevan kenenkään hallussa, Hölttä pohtii.

Ongelma on siinä, että tuulivoimalahankkeet käsitellään ja luvitetaan kunnissa yksittäisinä hankkeina.

Kunta- ja maakuntarajan toisella puolella olevat hankkeet, joilla voi olla vaikutuksia alueen ihmisiin molemmin puolin rajaa, voivat jäädä huomiotta, tai niihin herätään liian myöhään.

Tämä huolettaa myös aluehallintovirastoa.

Avi: Tuulivoimalle yhteisarviointi

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan nykyinen hankekohtainen arviointi ei ole riittävä näin merkittävään tuulivoiman lisärakentamiseen.

– Vuonna 2021 koko Suomessa oli noin 1000 voimalaa, ja nyt liki 1,5 -kertaista määrää suunnitellaan Pohjois-Savon maakuntarajan tuntumaan, Hölttä sanoo.

Hankkeet ovat kunnissa ja kokonaiskuva puuttuu, siksi Avi esittää yhteisvaikutusten arviointia yli maakuntarajojen.

– Virastomme pitää merkittävänä, että eri hankkeiden yhteisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä laajemmin, yksittäisten hankkeiden sijaan, ylitarkastaja Hölttä sanoo.

Höltän mukaan kollegojen kesken on jo käyty keskusteluja, että miten eri maakunnissa olevista tuulivoimahankkeista saataisiin luotua ajantasainen kokonaiskuva.

Voit keskustella aiheesta 21.7.2023 klo 23 saakka.Source link

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *