• 8 toukokuun, 2023

Aalto-yliopisto rikkoo lakia, toteaa apulaisoikeuskansleri – englannin kieli on syrjäyttänyt suomen osassa opetuksestaEnglanninkielinen opetus on pääosin syrjäyttänyt suomen kielen Aalto-yliopiston kauppatieteellisen ja tekniikan alan maisterikoulutuksissa, kerrotaan apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tänään maanantaina antamassa kanteluratkaisussa (siirryt toiseen palveluun).

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri toteaa englannin kielen muuttuneen pääasialliseksi opetuskieleksi myös kandidaattiopinnoissa.

Oikeuskansleri sai lokakuussa 2021 kantelun, jossa todettiin englannin kielen dominoivan Aalto-yliopiston kauppatieteiden opetusta.

Kantelu koski erityisesti rahoituksen opintoja, joita ei maisterivaiheessa ole tarjolla suomen tai ruotsin kielellä. Kantelun mukaan myöskään alemman tason eli rahoituksen kandidaatin tutkinnon opintoja ei enää tarjota pääasiassa suomeksi ja ruotsiksi.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Aalto-yliopistolta viime vuonna selvityksen siitä, miten paljon suomen- ja ruotsinkielistä opetusta on tarjolla kauppatieteiden sekä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa.

Yliopisto antoi selvityksensä huhtikuussa 2022.

– Nähdäkseni Aalto-yliopiston antama selvitys kuvastaa kielellisten oikeuksien toteutumisen näennäisyyttä ja yliopistolain vastaista tilannetta Aalto-yliopistossa, apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan.

Aalto-yliopiston on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että suomen kielen aseman turvaamiseksi yliopistoissa tarvitaan monipuolisia ja pitkäjänteisiä toimia.

Kantelupäätöksessä apulaisoikeuskansleri kiinnittää Aalto-yliopiston huomiota yliopistolain pykälän 11 noudattamiseen. Hän pyytää Aalto-yliopistoa ilmoittamaan viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin annetut moitteet ovat johtaneet.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri lähettää kantelupäätöksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle sen arvioimiseksi, mihin toimenpiteisiin päätös antaa aihetta.

Apulaisoikeuskansleri pyytää ministeriötä ilmoittamaan arviointinsa tuloksista lokakuun loppuun mennessä.

Viisi prosenttia suomeksi

Aalto-yliopiston apulaisoikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan vain hieman yli viisi prosenttia Aalto-yliopiston kauppatieteiden maisterivaiheen kurssitarjonnasta opetetaan suomeksi.

Tekniikan alalla vastaava luku oli noin kymmenen prosenttia.

Aalto-yliopiston mukaan kandidaattiopintoja tarjotaan pääosin kotimaisilla kielillä.

Kuitenkin Aalto-yliopiston antaman selvityksen mukaan kauppatieteiden suomenkielisten kandidaattiohjelmien kurssitarjonnasta vain noin neljäkymmentä prosenttia opetetaan suomeksi.

Kanteluita tullut ennenkin

Apulaisoikeuskansleri peilasi kantelua antamaansa ratkaisuun aiheesta vuodelta 2013. Tuolloin todettiin, että suomen kielen tulee säilyä yhtenä opetus- ja tutkintokielenä.

Apulaisoikeuskanslerin vuoden 2013 ratkaisussa muistutettiin, että yliopistolaki jättää pitkälti yliopiston itsensä päätettäväksi, millä laajuudella kotimaisia kieliä on käytettävä ja miten paljon niiden oheen voidaan ottaa muita kieliä.

Muiden kielien käyttö ei kuitenkaan saisi syrjäyttää suomen kielen asemaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi vuonna 2013, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päätös tarjota ainoastaan englanninkielisiä maisteriohjelmia syksystä 2013 alkaen ei ole yliopistolain ja perustuslain edellyttämien velvoitteiden mukainen.

Aalto-yliopisto teki vuonna 2015 tutkinto- ja opetuskielistä linjauksen, missä pyrittiin huomioimaan apulaisoikeuskanslerin vuonna 2013 antamat moitteet.

Nyt apulaisoikeuskanslerin antaman tuoreen ratkaisun mukaan linjaukset eivät ole käytännössä toteutuneet.

Oikeuskanslerille on kanneltu aiheesta ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten.

Ministeriöltä pyydettiin arvio

Apulaisoikeuskansleri pyysi opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausunnon vuoden 2021 kantelusta ja Aalto-yliopistolta saadusta vastineesta.

Ministeriön lausunnossa todetaan, että jotta kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot olisivat suoritettavissa yliopistolain edellyttämällä tavalla, on opiskelijoilla oltava halutessaan mahdollisuus suorittaa molemmat opinnot niin, että pääosa opinnoista tarjotaan suomen kielellä.

Muita kieliä voi tarjota täydentävästi. Yliopistolaki ei kuitenkaan suoraan edellytä, että kaikki tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ja niiden pääaineet tulisi olla suoritettavissa kokonaan tai pääosin suomeksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi viime vuoden lopulla dosentti Janne Saarikiveltä selvityksen Suomen korkeakoulujen kielikäytänteistä.

Saarikiven selvityksessä muun muassa todetaan, että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisut oikeudesta opiskella kansalliskielillä eivät ole johtaneet muutoksiin yliopistoissa.

Englanninkielinen opetus on päinvastoin lisääntynyt.

Juuso Pekkisen podcastissa käsiteltiin englannin kielen käytön laajenemista Suomessa vuonna 2019.

Voit keskustella aiheesta 9.5.2023 kello 23 asti.

Juttua muokattu 8.5.2023 kello 15.05: lisätty Aallon selvityksen valmistumisvuosi.Source link

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *