• 19 toukokuun, 2023

Mitä piispaehdokkaat ajattelevat samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä? Kysyimme kolme tiukkaa kysymystä


Mikkelin hiippakuntaan valitaan uusi piispa alkukesästä. Selvitimme, mitä asioita ehdokkaat edistäisivät piispana.

Selkeimmin heidät jakoi se, kuuluisiko samaa sukupuolta olevat parit vihkiä kirkossa. Kolme ehdokasta vastustaa ja yksi kannattaa asiaa.

Piispalla on merkittävä rooli: hän on hiippakunnan seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Piispa osallistuu piispainkokouksiin ja kirkolliskokouksiin. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka päättää kirkon kannasta esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vihkimiseen.

Hiippakunta valitsee uuden piispan nykyisen Seppo Häkkisen jäädessä eläkkeelle. Piispanvaali toimitetaan toukokuun 25. päivä ja mahdollinen toinen vaalikierros 16. kesäkuuta. Uuden piispan on tarkoitus aloittaa virassaan syyskuun alussa.

Tutustuimme ehdokkaisiin tarkemmin ja kysyimme jokaiselta kolme kysymystä.

Sammeli Juntunen seisoo valkoisen seinän edessä liperit kaulassa.

Sammeli Juntunen on koulutukseltaan teologian tohtori ja dosentti. Kiinnostus teologiaan johdatti hänet papiksi. Juntunen teki väitöskirjan Lutherista. Kuva: Savonlinnan seurakunta

Sammeli Juntunen, 59, kirkkoherra, Savonlinnan seurakunta

Sammeli Juntunen, 59, kertoo vaalivideollaan (siirryt toiseen palveluun) merkityksellisimmästä uskonnollisesta kokemuksestaan, kun hän kuuli päiväkodissa tarinan Jeesuksesta ja hänen luokseen pyrkineistä lapsista. Juntunen meni 6-vuotiaana kysymään päiväkodin Pirkko-tädiltä, missä supersankari Jeesuksen voisi tavata.

1. Mikä on tärkein asia, jota edistäisit piispana?

Kirkon sanoman julkinen esillä pitäminen: aidosti, koskettavasti, syvällisesti ja ymmärrettävästi.

2. Miten eroat muista ehdokkaista?

Olen ehkä teologisesti oppinein.

3. Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai siunaamiseen?

En kannata sitä.

Pekka Särkiö seisoo Kangasniemen kirkon alttarilla.

Pekka Särkiön hengellinen polku alkoi lapsena pyhäkoulusta, poikakerhosta, partiosta ja kodin antamasta kristillisestä kasvatuksesta. Ennen nykyistä pestiä Särkiö toimi yli kymmenen vuoden ajan puolustusvoimien kenttäpiispana. Kuva: Pekka Särkiö

Pekka Särkiö, 60, vt. kirkkoherra, Kangasniemen seurakunta

60-vuotias Pekka Särkiö kertoo vaalivideollaan (siirryt toiseen palveluun)muun muassa pappina työskentelevästä vaimostaan ja perheestään. Luontoa rakastava Särkiö pitää videolla kanoja sylissään ja kertoo, että hänellä on hyvät suhteet myös herätysliikkeisiin.

1. Mikä on tärkein asia, jota edistäisit piispana?

Seurakuntien elämän tukeminen, että kirkon sanoma tavoittaisi mahdollisimman monet. Piispan tehtävät on määritetty kirkkojärjestyksessä. Haluan tuoda toivoa ja Jumalaan turvautumista murroksessa, joka koettelee monia.

2. Miten eroat muista ehdokkaista?

Piispaehdokkaissa on paljon samaa. Erot nousevat erilaisesta kokemuksesta ja persoonasta, mikä näkyy painotuksina. Olen syvästi perehtynyt Raamattuun. Kirkon usko ja elämä rakentuvat sen pohjalle. Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Mehiläisten ja maatiaiskanojen sekä metsän hoito kuuluvat harrastuksiini. Kenttäpiispana toimin nuorten keskellä. Nuoret tarvitsevat elämäänsä todellista sisältöä ja tarkoitusta löytämällä paikkansa. Se voi helpottaa ahdistusta.

3. Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai siunaamiseen?

Kirkossa tulee noudattaa yhteisiä päätöksiä kirkon avioliittokäsityksestä, joka on miehen ja naisen välinen. Kirkossa ei tulisi vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevia. Tämä on myös oma kantani. Samalla on tunnustettava kaikille kuuluva ihmisarvo. Kirkko on kaikkia varten. Kirkolliskokouksen määräenemmistö voi tulevaisuudessa muuttaa kirkon avioliittokäsityksen.

Mari Parkkinen seisoo kuohuvan Imatrankosken varrella.

Mari Parkkinen teologian tohtori ja toiminut Imatran kirkkoherrana vuoden 2021 elokuusta alkaen. Hän on työskennellyt myös radiotoimittajana. Parkkinen kertoo omaavansa vahvan sisäisen kutsumuksen hengellisen johtajan työhön. Kuva: Mari Parkkinen

Mari Parkkinen, 51, kirkkoherra, Imatran seurakunta

Mari Parkkinen kertoo videollaan (siirryt toiseen palveluun) alttarin edessä haluavansa rakentaa kirkkoa, joka kuuntelee Jumalaa ja ihmistä. 51-vuotias Parkkisen mielestä kirkossa on hyväksyttävä moniäänisyys ja myös erimielisyys, mutta toiminta ja keskustelu on oltava kunnioittavaa.

1. Mikä on tärkein asia, jota edistäisit piispana?

Kirkon perustehtävä on kertoa sanomaa armollisesta Jumalasta. Kirkko rakentuu ykseydestä ja yhteydestä ja näitä haluan olla edistämässä. Kirkon ykseys perustuu Jumalan työhön, joka ei ole riippuvainen meistä ihmisistä, vaan ykseys perustuu siihen, että Kristus on yksi. Meidän ihmisten tehtävä on vaalia yhteyttä erilaisuudessa. Haluan olla mahdollistamassa ja vahvistamassa yhteyttä Jumalaan sekä toisiimme.

2. Miten eroat muista ehdokkaista?

Minulla on työkokemusta myös muualta kuin kirkosta. Kirkko on murroksessa ja ajattelen, että yhtenäiskulttuurin murroksessa laaja työkokemukseni sekä ymmärrys seurakuntalaistemme elämän moninaisuudesta auttavat sanoittamaan evankeliumia tuoreella tavalla. Olen viestinnän ammattilainen sekä innostava johtaja ja katson rohkeasti tulevaisuuteen.

3. Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai siunaamiseen?

Arvostan avioliittoa ja toivon, että kirkossa voitaisiin vihkiä myös samaa sukupuolta olevat pariskunnat. Itselleni on kuitenkin tärkeää, että toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja olen valmis odottamaan asiasta mahdollista yhteistä päätöstä.

Pekka Huokuna, 62, kansliapäällikkö, Kirkkohallitus

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna istuu toimistossaan rullakkokaappien edessä.

Pekka Huokuna kertoo, että hänen hengellinen herääminen tapahtui kouluaikoina, sittemmin hän kuuli sisäisen kutsun pappisvirkaan. Kuva: Pekka Huokuna

Pekka Huokuna istuu vaalivideollaan (siirryt toiseen palveluun) lapsuutensa kotikirkon penkissä Mikkelissä. 62-vuotias Huokuna vetää videollaan vanhan kaappikellon. Hän vertaa toimintaa kirkkoon ja sen ajassa pitämiseen: ”Evankeliumin sanoma pitää tulkita tälle ajalle niin, että ihmiset ymmärtävät sen.”

1. Mikä on tärkein asia, jota edistäisit piispana?

Tukisin seurakuntia niiden työssä, niin että ihmiset voisivat löytää uskon voimavaraksi elämässään. Lisäksi edistäisin omalta osaltani sitä, että kirkko olisi edelleen aktiivinen toimija yhteiskunnassa.

2. Miten eroat muista ehdokkaista?

Minulla on ehdokkaista laajin kokemus kirkon keskushallinnon tehtävistä sekä sen myötä syntyneet laajat verkostot. Taidan olla myös joukon vanhin.

3. Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien vihkimiseen tai siunaamiseen?

Olen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen kannalla. Ymmärrän myös, että monet kirkon jäsenet toivovat asiaan muutosta. Tärkeää olisi, että muutokset voitaisiin tehdä yhteisillä päätöksillä.

Mikkelin hiippakunnan eläkkeelle jäävä piispa Seppo Häkkinen kertoo, miten kriisiaika on näkynyt kirkossa. Vuonna 2022 toukukuussa tehdyssä haastattelussa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssodan ja korona-ajan vaikutuksia evankelisluterilaisen kirkon toimintaan.

Piispaehdokkaat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Voit keskustella aiheesta 20. toukokuuta kello 23.00 asti.Source link

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *